Overføring af videosignaler

overfring-videosignal

Kontakt Ara-El ApS

Høsten Teglværksvej 98 4690 Haslev

+45 56 28 65 50

ara-el@ara-el.dk

https://www.ara-el.dk

En släpring är en komponent för överföring av kraft och datasignal till en fritt roterande enhet, såsom en radarantenn eller rotorbladen hos ett vindkraftverk. Släpring kallas ibland för släpringsdon, elektrisk roterskarv, kollektor eller elektrisk svivel (elsvivel). En släpring kan användas i vilken mekanisk anordning som helst som måste kunna rotera fritt, där man vill kunna överföra kraft eller elektriska datasignaler. Släpringar kan förbättra prestandan, och förenkla konstruktionen av många applikationer.

overfring-videosignal
srk
srw
srp
sro