Custom made strømoverføringer

custom-made

Kontakt Ara-El ApS

Høsten Teglværksvej 98 4690 Haslev

+45 56 28 65 50

ara-el@ara-el.dk

https://www.ara-el.dk

Förutom standardsortimentet av släpringsdon kan Penlink erbjuda kundanpassade lösningar för släpringsdon, *RBJ1 – Rotary Base Junction och övriga roterskarvar. Den kundanpassade släpringen kan tas fram baserad på en ritning eller idé från kund.

För att uppfylla de krav som våra kunder sätter implementerar vi olika lösningar och kontaktteknologier för kraft, signal, data och video. Vi har även möjligheten att kombinera släpringen med fiberoptik och andra svivellösningar (luft, ånga, vatten, hydraulolja m.m.).

custom-made